Karanlığı birlikte aydınlatalım

Ateş böcekleri, tehlikelerden korunmak için gecenin karanlığında ışıklarını yakıyorlar.
Bu ışıklarla iletişim kurarak tehlikede olduklarını anlatıyor, karanlığı aydınlatıyorlar.
Çünkü geceler tekinsiz. Karanlık yollar çok.

Kadınlar bu yollarda güvensiz hissediyor, çünkü tehlikeler karanlıkta gizleniyor.
Hayat gece de, gündüz de yaşanıyor, kadınlar gecelerden mahrum kalıyor.
Eğer siz de yaşadığınız yerin bazı noktalarında güvensiz hissediyorsanız,
O yolda bir ışık yakın,

Karanlıkları aydınlatın...

TWEET AT

Filmimizi
izleyin.

X

Yaşadığınız yerin güvensiz olduğunu düşündüğünüz yerini haritadan bulun
ve haritanın sağ alt köşesindeki ateş böceğini sürükleyip oraya bırakın.
Karanlığı aydınlatın!

BİR ATEŞ BÖCEĞİ YAK

Ateş Böcekleri
Kadına Yönelik Şiddete
“Dur” Diyor:

25 Kasım - 10 Aralık

Dünyada her üç kadından birinin yaşamlarının bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını ve bazı ülkelerde bu oranın yüzde 70’ler düzeyine çıktığını dikkate alarak, Dünya Sağlık Örgütü 2014 yılında kadına yönelik şiddeti “küresel salgın” ve halk sağlığı krizi olarak ilan etmiştir. Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddete son vermek için, tüm dünyada 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nden başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar süren 16 Günlük Aktivizm kampanyası süresince Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tüm Türkiye’ye “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” mesajını #Ateşböcekleri ile verecek.

DEVAMINI OKU

Neden #Ateşböcekleri?

Kadına yönelik şiddetin son bulmamasının en büyük etkenlerinden biri de şiddet gören kadınların, buna tanık olan ama sessiz ve kayıtsız kalan insanlar tarafından yalnız bırakılmalarıdır. Kadınlar ve kız çocukları tüm dünyada yaygın biçimde istismar ve şiddete maruz kalıyor. Bu kadınlar akrabalarımız, iş arkadaşımız, kapı komşumuz... Bu şiddete tanık olduğumuzda sessiz ve kayıtsız kalmamız, şiddet gören kadının şiddet sarmalından çıkamaması ve hatta sonucunda öldürülmesine kadar giden bir süreci destekler. Ateş böcekleri birbirlerini korumak, gecenin karanlığında birbirlerini kollamak için bir yanıp bir sönen ışıklarıyla sessiz bir iletişim içindeler. Uzaktan bir yangın yerini anımsatan bu bol ışıklı iletişim onların hayatta kalmasını sağlıyor. Her bir ışık güveni simgeliyor. Bu kusursuz iletişim, şiddet gören kadınlar için neden bir çözüm olmasın? Siz de bir yerlerde sesini duyuramayan şiddet gören bir kadın tanıyorsanız yaşadığı şiddete “dur” demek için bu ışığı yakın. Onun sesi, cesareti, gücü olun. BM Kadın Birimi, bu kusursuz iletişim sembolüyle, şiddet gören kadınların yaşadıklarına karşı kayıtsız kalınmaması gerektiğine ve dayanışma içinde olmanın önemine dikkat çekiyor ve herkesi bir ateş böceği yakmaya çağırıyor.25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele haftası boyunca hadi siz de sosyal medyada hesaplarınızı kullanarak bir ateş böceği yakın, şiddete maruz kalan kadınların yalnız ve çaresiz olmadığını gösterin.

Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet nedir?

•   Çok biçimlidir; fiziksel, cinsel, psikolojik ve/veya ekonomik açıdan zarar veren veya verebilecek olan eylemlerdir. Zarar verecek eylemlerde bulunma tehdidi de şiddettir.
•   İnsan hakları ihlalidir; kadın ve kız çocuklarını hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakır.
•   Ayrımcılıktır; kadın ve kız çocuklarının haklara ve hizmetlere erkeklerle eşit biçimde erişimlerini engeller.
•   Tarihseldir; geçmişten beri süregelen, eşit olmayan güç ilişkilerinin sonucudur.
•   Yapısaldır; toplumsal cinsiyete dayalıdır, kadınları ve kız çocuklarını erkekler ve erkek çocuklarından ast konuma hapseder.
•   Yaygındır; hem kamuda hem özel yaşamda meydana gelir, aile ile sınırlı değildir.

Aile içi şiddet nedir?

•   Aile içinde ya da hanede meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik ve/veya ekonomik şiddet eylemleridir.
•   Genellikle aynı evde yaşayan veya daha önce yaşamış aile bireylerince gerçekleştirilen eylemlerdir. Ancak şiddeti gerçekleştirenin mağdurla aynı evde yaşamaları gerekmez.
•   Şiddetin ‘aile içi şiddet’ olarak tanımlanması için tarafların resmi olarak da evli olmasına gerek yoktur; eski eş ya da partner (sevgili vb.) tarafından uygulanan eylem de aile içi şiddettir.
•   Aile içi şiddetin tanığı olmak da aile içi şiddete maruz kalmak demektir.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women)
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ve kadının
güçlenmesine yönelik çalışan Birleşmiş Milletler kurumudur.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ve kadının güçlenmesine yönelik çalışan Birleşmiş Milletler kurumudur. Dünya çapında kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçlarının daha hızlı bir şekilde karşılanması için kurulan BM Kadın Birimi, BM üyesi ülke hükümetleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik yasalar, politikalar ve programların tasarlanması ve bu alandaki küresel standartların uygulanması için ortak çalışmalar yürütür. Kadınlar ve kız çocuklarının hakları için küresel düzeyde savunuculuk yapar.

ECA.UNWOMEN.ORG